You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Celem działania Forum jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja wspólnych działań w zakresie obrony ich praw oraz tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Naszym celem jest między innymi.

 • wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych
 • budowanie mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem
 • tworzenie profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego
 • reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnościami
 • koordynacja wspólnych działań w zakresie obrony praw osób z niepełnosprawnościami
 • tworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami
 • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne
 • stworzenie możliwości szybkiego i łatwego dostępu do informacji, poradnictwa, wraz z jednoczesnym rozwiązywaniem problemów i rozwojem organizacji
 • rozwój sektora pozarządowego w regionie

Projekty realizowane przez WIFOON w 2014 roku.

 • Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych
  (dofinansowanie – UM Poznania)
 • Ośrodek Informacji WIFOON
  (dofinansowanie – UM Poznania)
 • Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób Niepełnosprawnych
  (dofinansowanie – UM Poznania)
 • Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami – startuj z wysokiego pułapu!
  (dofinansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • Niepełnosprawny – sprawny w pracy
  (dofinansowanie – Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Sprawozdania merytoryczne

2009

Sprawozdanie merytoryczne

2010

Sprawozdanie merytoryczne

2011

Sprawozdanie merytoryczne

2012

Sprawozdanie merytoryczne

Statut

POBIERZ PDF

Władze forum

Konrad Kołbik

Prezes Zarzadu

Agnieszka Haremska

Wiceprezes

Danuta Rominiecka-Gromniak

Wiceprezes

Piotr Nowak

Skarbnik

Eunika Lech

Sekretarz

Konto BankoweBank PEKAO S.A. nr konta: 98 1240 6609 1111 0010 5750 4415