You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Osoby z niepełnosprawnościami

potrzebują niekiedy trochę więcej wsparcia ze strony społeczeństwa niż inni obywatele, aby żyć na podobnym poziomie. Jednak wsparcie to nie powinno być nigdy traktowane jako przywilej, lecz jako należne człowiekowi prawo.

Aktualności

sprawdź co się u nasz dzieje

O WIFOON

najważniejsze informacje

Ośrodek Informacji

i bezpłatnych porad prawnych dla osób z niepełnosprawnościami

Poznańskie centrum

wspierania rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Uczymy się razem żyć

Kampania na rzecz edukacji włączającej

Dla organizacji

członkowskich.

Konrad Kołbik

Prezes Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

W dążeniu do osiągnięcia pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami, uwzględniającym oddziaływanie na ich aktywność życiową, szczególnie ważna jest pełna znajomość przepisów i uregulowań prawnych pozwalających na korzystanie z posiadanych uprawnień i różnych form pomocy.

Kluczem do wyzwolenia aktywności jest dostęp do informacji, gdyż ich brak niejednokrotnie stanowi przeszkodę w pełnym uczestnictwie osób mniej sprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.