You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

W ramach realizacji drugiego etapu projektu aktywizacji zawodowej „Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami – Startuj z Wysokiego Pułapu 2017 – 2019”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od miesiąca kwietnia prowadzimy działania na rzecz osób pracujących za naszym pośrednictwem. Prowadzimy działania wspierające proces zatrudnienia w postaci cyklu spotkań z naszymi specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym oraz asystentem pracy. Podczas spotkań z beneficjentami wzmacniamy motywację uczestnika do pozostania w zatrudnieniu, umiejętności osoby do radzenia sobie ze stresem czy konfliktem zarówno w miejscu pracy jak i poza nim. Proponujemy podnoszenie kwalifikacji zawodowych celem lepszego wykonywania danej pracy bądź pod kątem możliwości awansu w miejscu pracy.

Na bieżąco monitorujemy zatrudnienie naszych beneficjentów oraz utrwalamy kontakt z potencjalnymi pracodawcami z lokalnego rynku pracy, zatrudniającymi w swoich szeregach osoby z orzeczoną niepełnosprawnością jak i poszukujemy nowych pracodawców, zachęcając ich do takich zatrudnień, aby nasi podopieczni mieli możliwość wyboru miejsc pracy oraz proponowanych stanowisk. W tym celu odwiedzamy Targi Pracy, m.in te organizowane przez Urząd Pracy w Poznaniu (21 maja br.), czy Career Expo odbywające się na terenie Poznańskich Targów pracy (18 kwietnia b.r.). Trzymamy rękę na pulsie ;)

<<< Powrót do aktualności