You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.:

Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie.

Miejsce: siedziba PFRON, ul. Lindego 6, Poznań 60-101

Termin: 06-12-2018 r
Godzina: 10.00 – 15.00

Szkolenie organizowane jest dla pracodawców oraz pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się sporządzaniem wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Na szkoleniu będzie możliwość nauczenia się i doskonalenia umiejętności prawidłowego wypełniania wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w formie elektronicznej.

Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą przejść z formy papierowej wysyłania dokumentów na formę elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie na szkolenie laptopa z dostępem do Internetu bezprzewodowego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod niniejszym ogłoszeniem oraz przesłać go do dnia 28.11.2018 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: asystentpracy@wifoon.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Andrzejewska
Tel. 61 823-47-91
e-mail: asystentpracy@wifoon.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami 2018”, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.

POBIERZ
<<< Powrót do aktualności