WIFOON

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

O WIFOON

Celem działania Forum jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja wspólnych działań w zakresie obrony ich praw oraz tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

 • wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych
 • budowanie mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem
 • tworzenie profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego
 • reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnościami
 • koordynacja wspólnych działań w zakresie obrony praw osób z niepełnosprawnościami
 • tworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami
 • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne
 • stworzenie możliwości szybkiego i łatwego dostępu do informacji, poradnictwa, wraz z jednoczesnym rozwiązywaniem problemów i rozwojem organizacji
 • rozwój sektora pozarządowego w regionie

Projekty realizowane przez WIFOON w 2014 roku

 • Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie – UM Poznania)
 • Ośrodek Informacji WIFOON (dofinansowanie – UM Poznania)
 • Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie – UM Poznania)
 • Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami – startuj z wysokiego pułapu! (dofinansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • Niepełnosprawny – sprawny w pracy (dofinansowanie – Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Statut

Pliki w pdf

Sprawozdania merytoryczne

Pliki w pdf

Władze forum

 • Konrad Kołbik Prezes Zarządu
 • Agnieszka Haremska Wiceprezes
 • Danuta Rominiecka-Gromniak Wiceprezes
 • Piotr Nowak Skarbnik
 • Eunika Lech Sekretarz

Konto bankowe

 • Bank PEKAO S.A. nr konta: 98 1240 6609 1111 0010 5750 4415