WIFOON

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

25-04-2013

Wyjaśnienie w sprawie rzekomego partnerstwa WIFOON przy organizacji koncertu „Podróże marzeń”

Informujemy, że Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w żaden sposób nie brało udziału w przygotowaniach i organizacji koncertu charytatywnego na rzecz osób wykluczonych społecznie o nazwie „Podróże marzeń”, który odbył się 18 kwietnia 2013 roku w auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

Ze zdziwieniem odnotowaliśmy fakt umieszczenia informacji o rzekomym partnerstwie WIFOON przy organizacji koncertu w materiałach promocyjnych związanych z ww. wydarzeniem – nikt z organizatorów (także koordynator projektu, Pani Ewa Mencel) w tej sprawie się z nami nie kontaktował.

W związku z powyższym prosimy nie łączyć naszego Stowarzyszenia z koncertem „Podróże marzeń”.

                                  Zarząd WIFOON

Poznań 24.04.2013

Wyjaśnienie w sprawie rzekomego partnerstwa WIFOON przy organizacji koncertu „Podróże marzeń”