WIFOON

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

8-11-2016

Szkolenie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.:
Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie.

Miejsce: Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami
Centrum Bukowska ul. Bukowska 27/29, Poznań
Termin: 21 listopada 2016 r. godzina 9.00-16.00

Szkolenie organizowane jest dla pracodawców oraz pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się sporządzaniem wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Na szkoleniu będzie możliwość nauczenia się i doskonalenia umiejętności w prawidłowym wypełnianiu wniosku, o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w formie elektronicznej.
Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą przejść z formy papierowej wysyłania dokumentów na formę elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie na szkolenie laptopa z dostępem do Internetu bezprzewodowego.
W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod niniejszym ogłoszeniem oraz przesłać go do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15.00 na e-maila: abrych@pfron.org.pl pocztą lub dostarczyć osobiście do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przy ul. Lindego 4, 60-573 Poznań.

Osoba do kontaktu:
Anna Brych
Tel. 511-782-025
e-mail: abrych@pfron.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami