WIFOON

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

4-01-2016

Nieodpłatne poradnictwo prawne w WIFOON w 2016 roku.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 4 stycznia 2016 roku Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami wspólnie z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych rozpoczyna prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.

Punkty będą czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Centrum Bukowska przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

Bezpłatne porady bedą udzielane tylko osobiście.

Nie ma możliwości uzyskania porady drogą telefoniczną!

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
2. Młodzież do 26 roku życia
3. Seniorzy, którzy ukończyli 65. lat.
4. Kombatanci i weterani.
5. Osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
6. Każda osoba zagrożona lub poszkodowana:
– katastrofą naturalną,
– awarią techniczną,
– klęską żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczoną będzie w zakresie:

– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– spraw cywilnych,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

– sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
– informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
– wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
– pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
– sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Zapisy na porady prawne odbywają się tylko osobiście, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.30.

Nieodpłatne poradnictwo prawne w WIFOON w 2016 roku.