WIFOON

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

1-09-2017

Bezpłatne porady prawne dla osób z niepełnosprawnościami w środy!

Od września 2017 roku kontynuujemy prowadzenie cyklicznych dyżurów prawnika, dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zakres poradnictwa:
– problematyka ubezwłasnowolnienia;
– interpretacja prawna przepisów i uregulowań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, m.in. przyznawania stopnia niepełnosprawności, uprawnienia osób niepełnosprawnych;
– prawo pracy;
– prawo cywilne (prawo rzeczowe, zobowiązania, rodzinne i spadkowe);
– prawo administracyjne;
– inne problemy dotyczących osoby z niepełnosprawnością i opieki nad nią
– poradnictwo socjalne, związane z dostępem do różnego rodzaju pomocy socjalnej: wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej.

Warunkiem dostępu do porady będzie orzeczenie o niepełnosprawności pokazane do wglądu prawnikowi udzielającemu porad, w przypadku opiekunów prawnych, stosowne pełnomocnictwo oraz zamieszkiwanie na terenie Poznania.

Na porady nie obowiązują zapisy – osoby przyjmowane są w czasie dyżurów, według kolejności przyjścia osoby zainteresowanej na dyżur..
Więcej informacji – 61 823 47 91, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00

Porady od 7 września 2017 roku odbywają się w każdą środę, w godz. 14.00 – 17.00

Projekt „Ośrodek Informacji i Porad Prawnych WIFOON” został współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Bezpłatne porady prawne dla osób z niepełnosprawnościami w środy!