WIFOON

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

1-09-2017

Aktualizacja terminów dyżuru prawnika dla osób z niepełnosprawnościami

Od września 2017 roku kontynuujemy prowadzenie cyklicznych dyżurów prawnika, dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zakres poradnictwa:
– problematyka ubezwłasnowolnienia;
– interpretacja prawna przepisów i uregulowań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, m.in. przyznawania stopnia niepełnosprawności, uprawnienia osób niepełnosprawnych;
– prawo pracy;
– prawo cywilne (prawo rzeczowe, zobowiązania, rodzinne i spadkowe);
– prawo administracyjne;
– inne problemy dotyczących osoby z niepełnosprawnością i opieki nad nią
– poradnictwo socjalne, związane z dostępem do różnego rodzaju pomocy socjalnej: wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej.

Warunkiem dostępu do porady będzie orzeczenie o niepełnosprawności pokazane do wglądu prawnikowi udzielającemu porad, w przypadku opiekunów prawnych, stosowne pełnomocnictwo oraz zamieszkiwanie na terenie Poznania.

Zapisy na porady – telefonicznie (61 823 47 91) lub osobiście w Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29, codziennie od pon. do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Porady od 7 września 2017 roku odbywają się w każdy czwartek, w godz. 14.00 – 17.00

Projekt „Ośrodek Informacji i Porad Prawnych WIFOON” został współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Aktualizacja terminów dyżuru prawnika dla osób z niepełnosprawnościami